Museoajoneuvot

Suur-Jämsän Moottoriklupi toimii myös museoajoneuvojärjestönä.

Teemme museoajoneuvotarkastuksia ajoneuvoille, joiden valmistusvuodesta on kulunut vähintään 30 vuotta.

Museoajoneuvotarkastajat: 

  • Hannu Lampinen, Vesanto p.050-5661248
  • Hannu Soikkeli, Jämsä p.040-5075560
  • Paavo Kolu, Jämsä p.040-3523083
  • Petja Nissinen, Pöljä p.044-3818598
  • Vesa Valkealahti, Koskenpää p.040-5036584
Museoajoneuvotarkastuksen hinta 160eur

Ajoneuvolaki

24 § (12.12.2014/1042)
Museoajoneuvo

Katsastustoimipaikka hyväksyy museoajoneuvoksi valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön aikaisintaan kuusi kuukautta aikaisemmin antaman lausunnon perusteella ajoneuvon, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa, entisöity tai konservoitu asianmukaisesti.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvittaessa määräyksiä museoajoneuvon entisöinnistä ja konservoinnista sekä museoajoneuvoon asennettaviksi sallittavista tarkoituksenmukaisista korvaavista osista ja osien vaihtamisesta aikaisempaa liikenneturvallisemmiksi sekä 1 momentissa tarkoitetun lausunnon sisällöstä.