Museoajoneuvot

Suur-Jämsän Moottoriklupi toimii myös museoajoneuvojärjestönä.

Teemme museoajoneuvotarkastuksia ajoneuvoille, joiden valmistusvuodesta on kulunut vähintään 30 vuotta. 

Museoajoneuvotarkastajat: 

  • Hannu Lampinen, Vesanto p.050-5661248
  • Hannu Soikkeli, Jämsä p.040-5075560
  • Paavo Kolu, Jämsä p.040-3523083
  • Petja Nissinen, Pöljä p.044-3818598
  • Vesa Valkealahti, Koskenpää p.040-5036584
Museoajoneuvotarkastuksen hinta 160eur

Ajoneuvolaki 36 §
Museoajoneuvo
Katsastustoimipaikka hyväksyy rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa museoajoneuvoksi valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön enintään kuusi kuukautta aikaisemmin antaman lausunnon ja katsastustoimipaikan ajoneuvolle suorittaman tarkastuksen perusteella ajoneuvon, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa, entisöity tai konservoitu. Lausunnosta on käytävä yksilöidysti ilmi, mistä ajoneuvosta on kyse ja onko ajoneuvo alkuperäistä vastaavassa kunnossa, entisöity tai konservoitu asianmukaisesti.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkemmat määräykset museoajoneuvon entisöinnistä ja konservoinnista sekä 1 momentissa tarkoitetun lausunnon sisällöstä.